Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf: 15 februari 2022

Hotelwereld.com is aangesloten de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie (CBM). Dat betekent dat deze algemene voorwaarden in overeenstemming de voorwaarden van het CBM en dat Hotelwereld.com zich houdt aan deze voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de CBM-voorwaarden.

1. Toepasselijkheid Online Verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al jouw online aankopen in de Hotelwereld.com. Mochten deze voorwaarden in strijd zijn met de CBM-voorwaarden, dan prevaleren de CBM-voorwaarden.

2. Prijzen

Alle prijzen op onze website zijn in EURO inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

3. Orderbevestiging

Als je bij ons een aankoop doet, ontvang je een orderbevestiging, dit is tevens jouw aankoopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met Hotelwereld.com opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer. Op de orderbevestiging staat ook een verwachte levertijd vermeld. Dit is de tijd waarin wij verwachten de order te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4. Aanbetaling

Bij het aangaan van de aankoopovereenkomst vragen wij een aanbetaling van minimaal 50% van het factuurbedrag. Het restantbedrag dien je te betalen bij (deel)levering van de order.

Tot vijf werkdagen voor de leverafspraak kun je het bedrag aan ons overmaken. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk, omdat wij de betaling dan niet tijdig kunnen verwerken. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 73 RABO 0106 849 964 onder vermelding van jouw ordernummer voorafgegaan door de tekst ORDER.

5. Bestelling wijzigen

Wanneer je jouw bestelling wil wijzigen geef dit dat zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 3 dagen na het plaatsen van de bestelling, door. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt.

In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

6. Annulering of herroepen voor levering

Voor levering kun je de bestelling schriftelijk annuleren of herroepen door een brief te versturen naar Hotelwereld.com, afdeling verkopen, Polluxstraat 25, 5047 RA Tilburg (NEDERLAND) of een e-mail te versturen via info@hotelwereld.com Vermeld duidelijk de volgende gegevens in je bericht:

  • ordernummer;
  • naam;
  • adresgegevens;
  • reden van annulering (niet verplicht).

Indien je een bedrag hebt aanbetaald, betalen wij dit bedrag zo snel mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen retour.

In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren of herroepen kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

7. Levering en montage

Wij leveren en monteren in heel Nederland en België tot aan het vasten land. Levering voor de Waddeneilanden is tot aan het laatste depot van het vaste land. Kosten voor de oversteek zijn voor de klant.

Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen.

Hotelwereld.com is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte hebt.

8. Retourname oude matrassen

Wij hebben de mogelijkheid om tegen meerprijs jouw oude matras(sen) mee retour te nemen en af te voeren. Vraag voor meer informatie naar de voorwaarden. Wij voeren geen andere artikelen af, tenzij bij de aankoop anders afgesproken.

9. Bezorgkosten

Alle bestellingen zijn inclusief verzendkosten, montage is mogelijk in overleg.

10. Het maken van een leverafspraak

Zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen in ons centrale magazijn, nemen wij contact op voor het maken van een leverafspraak. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om de goederen in ontvangst te nemen.

Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een tijdsindicatie van de levering per e-mail. Indien wij niet beschikken over jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer, kun je contact opnemen met de afdeling Planning voor het opvragen van een tijdsindicatie. De afdeling Planning is op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 16:45 uur op telefoonnummer 013 535 3550.

Indien je na het maken van een leverafspraak verhinderd bent op de afgesproken dag, dien je dit ten laatste 2 werkdagen voor de afgesproken datum te melden aan de afdeling Planning. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €50,00 kosten in rekening te brengen.

11. Wijzigen van jouw bezorgadres

Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we mogelijk de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt.

12. Bijzonderheden met betrekking tot de levering van jouw bestelling

Onze bezorgservice, dan wel door ons ingeschakelde externe partners, leveren de producten daar waar vooraf is afgesproken, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden. Je dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.

Om de bezorging van jouw bestelling soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons te informeren indien:

  • onze vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
  • het trapgat niet ruim genoeg is om de bestelling te kunnen leveren;
  • er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.

Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Hotelwereld.com niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.

Indien er voor de bezorging van jouw bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Hotelwereld.com hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

13. Het bezorgen van jouw bestelling door onze eigen bezorgdienst

Onze bezorgdienst begint ’s morgens om 07:00 uur met het leveren van producten bij de eerste klant van die dag. In beginsel levert onze bezorgdienst niet ’s avonds en niet op weekenddagen, tenzij dit tijdens de aankoop anders is aangegeven.

14. Het bezorgen van jouw bestelling door onze externe partner

Het kan zijn dat jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd (en gemonteerd). Wij werken enkel samen met externe partners die de kwaliteit en service bieden die bij Hotelwereld.com past. Indien jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd, ontvang je van ons per e-mail een bericht zodra de bestelling wordt overgedragen aan de externe partner. Wanneer wij met jou geen leverafspraak hebben gemaakt, neemt onze partner binnen 5 werkdagen contact met je op om een leverafspraak te maken.

Je kunt bij onze externe transporteur het restantbedrag bij levering contant betalen, tenzij anders aangegeven.

15. Verpakking

Al onze producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. Wij pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst en/of gemonteerd moet worden. Het verpakkingsmateriaal nemen wij voor je mee retour.

16. Ontvangst en controle

Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze bezorgservice de geleverde producten met je na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateer je gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De bezorger vermeldt dit dan op het ontvangstbewijs. De afdeling Klantenservice neemt vervolgens contact met je op om het gebrek te herstellen. Als alles in orde is, vraagt de bezorger je de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.

Als de producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de bezorger de goederen niet met je nalopen. Controleer dan echter ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht je na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met Hotelwereld.com. Wij zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16:45 uur via 130 – 535 3550 .

17. Betalingsvoorwaarden

Onze bezorgservice mag uitsluitend goederen afleveren die geheel zijn betaald of bij aflevering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten mee te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering. Heb je bij levering een klacht over (een deel van) de bestelling? Dan mag je naar evenredigheid een aangepast bedrag te betalen bij de levering. Het restantbedrag betaal je dan op het moment dat wij het probleem hebben opgelost.

Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij per pin te betalen. In de meeste gevallen kun je ook contant betalen bij de bezorgers. Indien dit niet het geval is, informeren wij jou tijdig hierover.  Het kan zijn dat de bank een limiet hanteert voor het bedrag dat je per dag met jouw pinpas kunt betalen. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij je klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover contact op met jouw bank. In de meeste gevallen is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen. Bij de meeste banken kun je dit tegenwoordig ook online zelf regelen.

18. Eigendomsvoorbehoud

Hotelwereld.com behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat de koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

19. Jouw herroepingsrecht

Je hebt de mogelijkheid om gedurende 14 dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt hiervan alleen gebruikmaken als je ons tijdig (binnen de termijn van 14 dagen na levering) laat weten dat je de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website in te vullen, door een e-mail te sturen naar Info@hotelwereld.com of door telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Online Sales via 013- 535 3550.

Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand modelformulier:

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan: Hoterwereld.com, TAV afdeling Retouren, Polluxstraat 25, 5047 RA Tilburg NEDERLAND

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)_______________________________

Naam/Namen consument(en)_____________________________________

Adres consument(en)__________________________________________

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

___________________________________________

Datum______________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

20. Wanneer kun je gebruik maken van jouw recht op herroeping?

Als het product naar jouw speciale mensen geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als je een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garantie van Hotelwereld.com valt.

Zodra je ons hebt laten weten dat je de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien je de goederen reeds hebt ontvangen dien je deze retour te sturen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, dan kun je het terugsturen via de pakketdienst. De kosten voor het retour sturen zijn voor jouw rekening (maximale pakketgrote is 100 x 50 x 50). 

Indien het product niet per gewone post retour gezonden kan worden, kunnen wij het product bij je ophalen. De kosten hiervoor bedragen €50,00 en komen voor jouw rekening.

Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst op jouw rekening teruggestort. Eventuele retourkosten zullen wij verrekenen met dit bedrag. De retourbetaling vindt alleen plaats als het product door Hotelwereld.com in ontvangst is genomen of wanneer wij een bewijs hebben ontvangen dat het product is teruggezonden.

21. Adres voor retourzendingen

Hotelwereld.com b.v.
TAV afdeling Retouren
Polluxstraat 25
5047 RA Tilburg
NEDERLAND

22. Klachten

Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice via info@hotelwereld.com of per telefoonnummer: 013 – 5353550. De afdeling Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16:45 uur.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je kunt vinden op www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijk arbitrageproces via dit platform.